Farmářské trhy

Praha 10, Kubánské náměstí

Informace pro prodejce

Parkování

  • V rámci zachování ranního klidu okolních obyvatel nedoporučujeme přijíždět s vykládkou na trh dříve než v 7:00 ráno!
  • Pro potřeby vykládky a příjezdu na trh je určena jednosměrná ulice přiléhající k trhu. Upozorňujeme, že je potřeba dbát opatrnosti na zaparkovaná vozidla místních obyvatel při příjezdu a parkování.
  • Pro stání a vykládku je záborem ÚMČ Praha 10 vyhrazen prostor.
  • Je možnost vystavit parkovací kartu „Prodejce“ pro velké dodávky.
  • Prodejci, kteří mají osobní auta, nebo pick-up, by měli po vykládce svá vozidla přeparkovat v nejbližším okolí a neblokovat tak omezený prostor vozovky určené pro vykládku.

Elektřina

Tržiště disponuje čtyřmi rozvodnami elektřiny. Na každém rohu náměstí jeden. Rozvodny disponují zásuvkami na 220V i 380V. Vzhledem k časté přetíženosti je zakázáno používat spotřebiče bez potřebných revizí. Nedoporučuje se používat spotřebiče obrovským odběrem, nebo termostatem, jako jsou ohřevné nádoby. Pro jistotu by měl každý prodejce mít v zásobě jeden prodlužovací kabel. Je zakázáno používat elektrospotřebiče, které nesouvisí s prodejem. Tzn. nabíječky, elektrické dečky, nebo rychlovarné konvice.

WC

Na tržišti se nachází 3 mobilní WC. Jeden je vyhrazen přímo pro prodejce. Prosíme o udržování pořádku na WC.

Odpady

Pro potřeby prodejců se na tržišti nachází několik malých košů, do kterých mohou prodejci vyhazovat svůj odpad. Prodejci taktéž mohou svůj odpad vyhazovat přímo do velkých odpadních kontejnerů se smíšeným odpadem, které jsou určeny pro potřeby trhu.

Ostatní

  • Každý prodejce je povinen udržovat pořádek na svém prodejním místě, taktéž je povinen uklidit po sobě na konci trhu.
  • Každý prodejce by měl dbát pokynů a doporučení správce trhu.
  • Konkrétní rozmístění prodejců na trhu má na starosti správce.
  • S veškerými technickými záležitostmi se prodejci mohou obrátit na správce trhu.

Kontakt

Správce trhů

PRAHA 10 – Majetková, a.s.
Vršovická 68/1429
101 38  Praha 10 – Vršovice

IČO: 27205703
DIČ: CZ27205703

Správce tržiště

Ing. Jaroslav Konečný
e-mail: konečny@majetkova.cz
tel (+420): 728 565 056

web vytvořil: jkrenek.cz