Farmářské trhy

Praha 10, Kubánské náměstí

Farmářské trhy v Praze 10 - na Kubáni

Charakter trhu

Farmářský trh Kubánské náměstí je provozován akciovou společností PRAHA 10 – Majetková a.s., jejímž hlavním akcionářem a podporovatelem je Městská část Praha 10. Rok 2016 je pro nás již čtvrtým ročníkem, který máme možnost trh pořádat. Farmářský trh je koncipován zejména jako veřejná služba obyvatelům a místo přátelských setkání, nejenom pro občany Prahy 10, ale i široké okolí. Dáváme návštěvníkům možnost výběru nákupu z několika druhů sortimentu, jenž by měl být klíčem k podpoře prodejců a spokojenosti zákazníků. Najdete zde jak české regionální potraviny a výrobky, v malé míře však i slovenské, nebo zahraniční. Sezóna je složena z několika akcí a slavností, jenž mají podpořit regionální potraviny, farmáře, malé obchodníky a příběh farmářského trhu jako takového. Cílem trhu je důstojná podpora českých tradic, kulturní a národní historie. V dnešní době existuje neomezená nabídka sortimentu od obchodních řetězců a velkých korporací, kdy se jen málo kdo vyzná co je skutečně dobré, výhodné a kvalitní. Definice kvality je relativní pojem, proto je na farmářském trhu důležité navazovat s prodejci kontakty a vést debaty o výrobku, který nabízejí.

Historie trhů na území Čech

Historie trhů na území Čech sahá již do dob raného středověku (5. – 11. století), kdy bylo právo pořádat trh privilegiem, které městům uděloval panovník. Právo pořádání mělo často jen královské město. Tato skutečnost přidělovala trhům velký význam. Trhovci přicházeli z okolí i vzdálených zemí, které byly propojené obchodními stezkami. Mezi nabízeným zbožím jste mohli najít zeleninu, obilí, sukno, kožešiny, dobytek, drůbež, dřevo, nebo drahé kameny a bižuterii. V nejstarších dobách byl na trzích běžný směnný obchod, který probíhal mezi řemeslníky a zemědělci. Zemědělci směňovali vypěstované plodiny, řemeslníci zase své výrobky. Zajímavostí je, že prvním platidlem v Čechách bylo plátno, ze kterého slovo platidlo vzniklo. Pojem trh je odvozen od slova trhat. Často se totiž plátěné šátky trhaly. Taktéž jste mohli nakupovat za stříbro, dobytek, později pak za denáry a groše. Součástí trhů byli běžně šermířské souboje, různá divadelní vystoupení, nebo ukázky řemesel. V dobách novověku začala tato tradice upadat. Jarmarky, nebo tržnice různých forem ovšem zůstaly. Novodobé Farmářské trhy, které tvoří samostatnou odnož, zažili velký rozmach v roce 2011. V současné době můžeme najít na území ČR okolo 160 trhů, jen v Praze jich najdeme zhruba 40.

Aktuální informace o nabídce a provozu tržiště naleznete na těchto stránkách a našem facebookovém profilu.

Kontakt

Správce trhů

PRAHA 10 – Majetková, a.s.
Vršovická 68/1429
101 38  Praha 10 – Vršovice

IČO: 27205703
DIČ: CZ27205703

Správce tržiště

Ing. Jaroslav Konečný
e-mail: konečny@majetkova.cz
tel (+420): 728 565 056

web vytvořil: jkrenek.cz